Günümüzde Vitrinlerde Sadece Vitrin Mankeni Kullanmak Yeterli Mi?

Gelişen perakende sektöründe başarılı ürün satışı ve müşteri potansiyeli olan kişilere mağaza

hakkında ilgi izlenimi oluşturan alanların başında gelen vitrinler artık satış pazarlama konusun en

etkili unsurları arasında bulunmaktadır. Başarılı düzenlenmiş vitrinler müşterilere mağazanın

kurumsal yapısından, uygulanan promosyonlara kadar bütün bilginin ilk sunum yapıldığı yer

olmasından dolayı sadece cansız vitrin mankeni kullanmak başarılı bir uygulama süreci olmasına

imkan sağlamamaktadır.

Müşterilerin gözünde vitrinler mağazana içine girmeden ve vakit kaybetmeden hem mağaza hakkında

hem de satılan ürünlerin çeşitliliği hakkında bilgi aracı olmasından dolayı başarılı bir şekilde vitrin

tasarımı yapılması gerekmektedir. Etkili vitrin tasarımları alma isteği olmayan müşterilerde ilk önce

istek ondan sonra alma duygusunu oluşturduğu yapılan araştırma ve anket sonuçlarında

görülmektedir.

Mesaj Aracı Vitrinler

Müşteri potansiyeli olan kişilerle mağazaların güvenilir iletişim kurmasını sağlayan ilk iletişim aracı

genelde vitrinler olmasından dolayı satış pazarlama konusunun en etkin unsurları olarak düşünülmesi

gerekmektedir. Mağazaların çalışma amaçları müşteri kazanma ve satış üzerine olmasından dolayı

hedef kitlelerinin tamamen kendi ürünlerine çekecek stratejiler üretmesi gerekmektedir.

Dışarıdan bakıldığında önemsiz gibi görülen unsurların başında olan güncellik duygusu özellikle giyim

sektörü gibi sürekli yeniliklerin bulunduğu dinamik bir sektörde bulunuluyorsa vitrinlerin de sürekli

olarak güncel şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Müşterileri sürekli aynı ürünlerin bulunduğu ve

değiştirilmediği vitrinleri hafızalarında tutabildiğinden dolayı yenilenmeyen vitrinler eski ve güncel

dışı olarak görülmesinden genelde müşterilerine ilgi çekecek ilk mesajı gönderememektedir.

Vitrin Tasarımı Yapılmadan Önce Cevaplanması Gereken Sorular

Müşterilerin kitlesine göre ilk daveti oluşturacak özellikte vitrin oluşturmak için bazı ön çalışmalar

izleyerek başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Özellikle bu alanda uzman firmalar ile çalışarak

markanızın sunulmasında daha etkili olacak tasarımlara sahip olabilirsiniz. Çünkü günümüzde vitrin

tasarımı artık sadece vitrin mankeni kullanılarak yapılan bir uygulama dışına çıkmıştır. Vitrin

tasarımına karar vermeden önce;

 Vitrinin türü (Açık – Kapalı Mı?)

 Vitrinin boyutları (Mağazanın boyutu ve sunulan ürün çeşitliliğine göre değişme

göstermektedir.)

 Vitrinlerin sürekli olarak güncellenmesi gerekliliği ( Bazı ürün gruplarına hitap eden markalar

sık vitrin güncellemesi yapmadıklarından daha kapalı bir vitrin seçebilmektedir)

 Kullanılmayı düşünülen ışık oyunlarının yapısı

 Mevcut mağaza dekorasyonuna göre tasarlama

 Mağazanın konumuna göre vitrin objelerinin seçimi (AVM gibi ortak alanlarda müşteriyi

yakından çekecek objeler kullanılırken, cadde üzerinden yoğun akışın olduğu yerlerde

müşterinin ilgisini uzaktan çekecek etkenler kullanılmaktadır)

Mağaza Tasarımında Vitrinlerin Konumu

Mağazalar belli bir mimari konum üzerinde uygulansa da ilk tasarım unsuru olarak vitrinler ön plana

çıkmaktadır. Vitrinlerin mağaza dekorasyonu konusunda en çok işlevi bulunan unsur arasında

bulunmaktadır. Mağazanın önünden geçecek ya da uzaktan görülmesini sağlayarak mağazanın ilk

mesajını müşterilere iletme görevi vitrinleri üzerine düşmektedir.

Vitrin tasarımları özellikle AVM gibi ortak alanlı yerlerde bulunan mağazalardan farklı olacak ve ön

plana çıkacak şekilde düzenlenmesi müşterilerin ilgisini çekmektedir. Bu sebepten dolayı AVM gibi

alanlardaki markaların vitrinleri sürekli olarak güncellenerek etkinlik oluşturmaya çalışmaktadır.

Vitrinler cadde üzerindeki yerlerde olan mağazalarda özellikle bulunduğu konuma uyum sağlayacak

şekilde tasarlanması gerekmektedir. Cadde üzerindeki vitrinlerin sadece vitrin mankeni olarak

düzenlemek müşterilerin ilgisini çekmeyeceğinden dolayı başarılı bir uygulama yapılmamış olacaktır.

Vitrinlerin müşterileri etkilenmesinde tasarım fikrinden başlayarak vitrinin derinliği, genişliği, sunum

alanı (camlı bölmeler), kullanılan vitrin mankeni ve tasarım objelerine kadar birçok unsur üzerinden

düşünülmesi gerekmektedir. Başarılı ve satış hedefli vitrin tasarımı oluşturmak için bu alanda hizmet

veren firmalar ile çalışılması tavsiye edilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir