Mağazalarda Müşterilerin Karar Verme Duygularına Etki Etmek

Anlık satışların yapıldığı perakende mağazalarda müşterilerin mağaza içinde gezerken ya da dışarıda

vitrinde bakarken onların karar verme duygularına olumlu etki edip ürün satın almaya teşvik etmek

için başta dekorasyon fikirleri olmak üzere kullanılacak raf sistemlerine kadar birçok unsur

bulunmaktadır. Bu yazımızda mağazalar için etkin ürün yerleşimi ve konumlandırma hakkında faydalı

olacağına inandığımız bilgileri sizlerle paylaştık.

Konumlandırmanın Etkisi

Konumlandırma özellikle müşterilerin mağaza içinde gezerken karar verme duygularına ciddi oranda

etki ettiği bilinmektedir. Ürünleri konumlandırma yaparken iki farklı unsuru dikkate almak

gerekmektedir.

 AVM gibi ortak kullanımlı alanlarda ürünlerin konumlandırılmasında özellikle vitrinlerde

avantajlı olacak ürünün birinci pozisyonda rakipten önce mantığı ile konumlandırılması

gerekmektedir.

 Toplu ürün bloğu oluşturma sayesinde ürünlerin toplu olarak sergilenmesine avantaj

vermektedir. Bu sayede müşteriler daha fazla ürünü görmeye imkanı olurken mağaza

yönetimi içinde daha basit stok kontrolü yapılmasını sağlamaktadır. Toplu ürün

sergilenmesinde kullanılacak raf sistemi ürünleri ön plana çıkaracak şekilde düzenli bir

şekilde kullanılması gerekmektedir. Toplu ürün bloğu mağazalardaki müşteri trafiğinin yoğun

olduğu bölgelerde konumlandırılmalıdır.

Ürün Sergilenmesinde Sunumların Etkisi

Ürünleri müşterilerin gözünde daha çekici hale getirmek için 4 etken üzerinden planlama yapılarak

oluşturulan ürün düzenleme unsurları arasında;

 İlk olarak mağazalarda markaların daha çok satmak istediği ürünü ve uygun fiyatlı ürünleri

müşterilerin ilk göreceği yerleştirmesi ile başlayan süreçtir. Avantajlı ürünlerin yanına

markanın başka ürünlerini de yerleştirerek müşterinin çeşitlilik görmesi sağlanmalıdır. Bu

alanda başarılı bir şekilde üretilmiş raf sistemleri etkili satış yapılmasına imkan sağlamaktadır.

 Sunum yapılırken eğer ambalajlı ya da marka etkisinin öne çıkması istenilen ürün varsa teşhir

yapılırken kesinlikle markayı müşterinin göreceği şekilde yerleşim yapılması gerekmektedir.

 Ürünlerin fiyatları müşterilerin ilgisini çekmesi isteniyorsa kesinlikle sunum yapılırken fiyatları

müşterilerin göreceği şekilde teşhir yapılması gerekmektedir.

 Sunum yapılırken en önemli unsurların başında temizlik gelmektedir. Hangi sektör olursa

olsun kesinlikle kullanılan raf sistemleri gibi teşhir ürünlerinin temiz olması gerekmektedir.

Müşteriler mağaza dışında vitrinlere bakarken ve mağaza içinde gezerken aslında pasif müşteri olarak

görülmektedir. Bu pasif etkinin aktif olacak çevrilmesinde en büyük etki teşhir olmasından dolayı

ürünleri sergilerken kullanacağımız raf sistemleri seçimi ve konumlu satış ve pazarlama konusunda

etkili bir silah olmaktadır. Müşterilerin mağaza içinde aktif müşteri pozisyonuna geçmesinde fiyat ve

marka kalitesi dışında etkili olan 3 adım bulunmaktadır.

 Müşterinin ürün hakkında yorum yapmasını ve konuşmasını sağlamak

 Hangi sektör olursa olsun (Açık gıda hariç) müşterinin ürüne dokunmasını sağlamak

 Müşterilerin ürünleri kolay bir şekilde denemesini sağlamak

Raf Sistemlerinde Ürünlerin Yerleşimi

Yapılan araştırmalarda mağaza içinde sergilenen ürünlerin göz hizasından yerleştirildiği zaman

müşterinin daha çok ilgisini çektiği görülmektedir. Yapılan diğer bir incelemeye göre ülkemizde

mağaza girişlerinde ilk olarak sağ bölümde kullanılan raf sistemleri içindeki ürünlerin daha çok dikkat

çektiği ve müşterilerin daha çok satın aldığı ürünler arasında olduğu bilinmektedir.

Ürünlerin raflarda diziliminde en çok dikkat edilmesi gereken ana konuların başında, müşteri üzerinde

hem marka hem de fiyat olarak en avantajlı ürünün ortaya alınması ve satışı arttırılmak istenilen

ürünlerinde bu merkez ürünün sağına ve soluna yerleştirilmesi etkin satış yöntemleri arasında

bulunmaktadır.

Ülkemizde uygulanmayan bir diğer mağaza raf sistemi dizilişi de kademli yöntemlerdir. Ne yazık ki

ülkemizde ürünler tek hat üzerinde sıralı bir şekilde sergilenmektedir. Müşteriler rafın başından

başlayıp sonuna kadar gittiklerin sağına ya da soluna baka baka yengeç gibi yan bir şekilde

yürümektedir. Bu durum aslında müşterilerin farkında olmadan sıkılmasına neden olmaktadır. Aslında

ürünleri müşterilerin yürüdü hat üzerinde kademeli olacak şekilde sergilenmesi müşteri açısından

daha kolay bakılma sağlayacağından dolayı etkin satış pazarlama yöntemi olabilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir