Mağazalarda Ürün Sergileme Amaçları

Perakende alanında hizmet veren mağazalar müşterileri etkilemede ilk olarak vitrinleri

kullanmaktadır. Bazen dışarıdan baktığınız bir mağazanın vitrini sizi hemen dükkanın içine çekerken

bazı durumlarda da dükkanı içine girmeme fikrini oluşturacak güvensizlik hissi ortaya çıkmaktadır.

Müşterilerin mağazalar üzerinde güvensiz bir duygu oluşmasında ki en büyük neden aslında mağaza

içinde ürünlerin sergilenmesi için kullanılan raf sistemleri olduğu bilinmektedir. Karışık, dağınık, iç içe

girmiş şekilde görünüm veren mağazalar genelde müşterilerin gözünde negatif bir çizgi çizdiğini

unutmamak gerekmektedir.

Raf sistemleri seçimi ve konumlandırılması satışlar üzerinde müşteri odaklı ciddi etkileri olduğu

bilinmektedir. Müşteri mağaza içine girdikten sonra onların uzun süre ürünlere bakmasını sağlamak

ve sıkılmadan dolaşmalarına imkan vermek için başarılı ürün sergileme yapılması gerekmektedir.

Satılan ürünler ne kadar kaliteli olursa olsun eğer onları müşteriye başarılı bir şekilde pazarlamayan

mağaza satış konusunda da istediği ivmeyi hiçbir zaman yakalayamayacaktır.

Ürün Sergilemesinin Gücü

Müşteriler vitrine bakıp ya da başka bir etkenden dolayı mağazanın içine girdiyse artık satış

potansiyeli olan bir müşteri gibi görülmesi gerekmektedir. Bu sebepten dolayı kullanılan raf

sistemleri ve sergi alanları müşterinin üzerinde satış etkisi oluşturması gerekmektedir. Fakat bu tür

konumlandırma yapılarken unutulması gereken konuların başında, varsa mağazanın kurumsal kimliği

ve mağazanın dış tasarımı ile iç tasarımının uyumlu olmasıdır. Vitrinde başlayan ürün sergileme

mağaza içinde devam ediyor şeklinde tamamlayıcı bir yapı oluşturulması müşterilerin markaya olan

güvenini daha fazla arttırmaktadır.

Müşterilerde Satın Alma Duygusu Oluşturma

Mağaza dekorasyonu alanında yapılacak bazı düzenleme ve uygulanacak bazı kurallar müşteriler

üzerinde satın alma duygusu oluşturmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları;

 Kullanılacak raf sistemi ürünün bütün özellikleri ve yararlarını ya da giyim mağazalarında

dönemin modasını anlatmaya yarayacak şekilde seçilmesi gerekmektedir.

 Genelde kullanım talimatı gerektiren ürünler için geçerli olan ürünlerin nasıl kullanılacağının

anlatılması gerekmektedir.

 Mağaza içindeki ürünlerin gerekliliği konusunda müşteriye gerekli bilgilendirme yapılarak

öneminin anlatılması gerekmektedir. Örneğin kış dönemlerinde bot gibi ürünler satan bir

mağaza botun su geçirmez özelliği göstermek için mağaza içinde su dolu bir kabın içinde bu

özelliği göstermesi müşteriler üzerinde ciddi oranda satın alma duygusu oluşturmaktadır.

 Müşteriye ürün başarılı bir şekilde sunulduktan sonra müşterinin o ürünü alması durumunda

hangi avantajlara sahip olacağının bir fırsat şeklinde sunulması gerekmektedir.

Mağaza içinde kullanılan raf sistemleri ve bu tür kurallar temel olarak müşterilerde satın alma

duygusu oluşturmaya yönelik olmasından dolayı yanlış uygulanacak bir sistemde müşterinin üzerinde

vazgeçme duygusu oluşturabilmektedir. 1993 yılında araştırmacı Samsone ve Little tarafından

mağazacılık satışları üzerine yaptıkları bir araştırmada; Mağazada kullanılan ürünler ne kadar kaliteli

olursa olsun ya da ne kadar avantajlı fiyatları olursa olsun eğer müşterinin ulaşamayacağı ya da

ürünleri göremeyeceği şekilde sergilenmiş ise satış üzerinde hiçbir etkisi olmadığı sonucu

çıkartmışlardır. Çok basit bir örnek vermek gerekirse; yeni moda bir şapkanın ya da herhangi bir giyim

ürünün cansız vitrin mankeni üzerinde sergilenmemesi ya da uygun raf sistemi üzerinde

sergilenmemesi o ürünün albenisi ortaya çıkartmayacağı için bir nevi müşterilerin üründen haberi

olmadığını ortaya çıkaracaktır. Bu sebepten dolayı mağaza içinde kullanılacak raf sistemi gibi sergi

ürünlerinin kesinlikle ürünlerin özelliklerini gösterecek şekilde yapıda olması ve mağaza tarafında da

müşterilerin en iyi göreceği şekilde konumlandırılması gerekmektedir. Ülkemizde mağaza iç

dekorasyon konusunda ne yazık ki profesyonel çalışmaların çok az olmasından dolayı müşterilerin

perakende üzerinde satış yapmaları istenilen seviyelerde olmadığı görülmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir