Marka Kimliğine ve Ürün Portföyüne Göre Mağaza Dekorasyonu

Son yıllarda moda olmaya başlayan mağaza dekorasyonu konusu ciddi bir teknik birikim ve bu alanda

tecrübe istemektedir. Her mağaza farklı sektörlere hitap etmesinden dolayı kalıp haline gelmiş

tasarım fikirleri bulunmamaktadır. Mağaza dekorasyonunda en önemli adımların başında konsept

tasarım ve projelendirme gelmektedir.

Mağaza Dekorasyonunda İç Mimari Projelendirme

Her tasarım alanında olduğu gibi mağaza dekorasyonu yapılmadan önce iç mimari proje ve maliyet

hesaplarının yapılması gerekmektedir. Genelde mağaza tadilatları dar zaman aralığında yapıldığından

dolayı projelendirme ve maliyet hesaplama konuları atlanmaktadır. Fakat bu tür çalışmalar

yapılmadığı zaman maliyetler daha yüksek olabildiği gibi iş programı da genelde tutmamaktadır.

Mağaza dekorasyonu diğer alanlara göre daha çok iş kalemini barındırdığı gibi bu kalemlerin hepsinin

uyum içinde çalışması gerekmektedir. Mağaza dekorasyonunda müşteriyi etkilemek için çok maliyetli

tasarımları yapmak doğru bir kanı olarak görülmektedir. Fakat maliyetli tasarım yerine tamamen

markaya ve hitap edilecek kitleye göre programlı tasarımlar daha doğru sonuçlar alınmasına olanak

vermektedir.

Normal bir konut tadilatı yapılırken klişe tasarım yöntemleri kullanılabilir, fakat mağaza dekorasyonu

30m²’den 3.000m²’ye kadar çıkabildiği için tek düze bir tasarım şekli bulunmamaktadır. Bu nedenle

çalışma yapacak firmanın mağaza konusunda deneyimli olması gerekmektedir.

Mağaza dekorasyonundaki temel iş kalemleri (proje ve uygulama)

 Elektrik ve mekanik işler

 İç mimari dekorasyon işleri

o Mobilyalar

o Kaplama malzemeleri (Döşeme, duvar, tavan)

o Renk seçimleri

o Vitrin malzemeleri ( Sadece vitrin mankeni olarak düşünülmemesi

o Aydınlatma ve ses sistemi ürünleri

gerekmektedir)

Mağaza Dekorasyonunda Uygulama Safhası

Özellikle AVM gibi ortak alanlarda tadilat yapılacak ise kesinlikle belli bir iş programına göre hareket

edilmesi gerekmektedir. Bu tür ortak alanların kurallarına uymadığınız takdirde ceza yaptırımları

olabilmektedir. Örneğin tadilat için 30 günlük süre izni aldınız ve tadilatlarınızı bu süre içinde

tamamlayamadığınız zaman gün başına para cezası ödeyebilirsiniz.

Ortak alanlarda çalışma saatleri kısıtlı olmasından dolayı iş programının gerçekçi sonuçlar üzerinden

yapılması gerekmektedir. Mağaza dekorasyonunu yapacak firmanın bu alanda tecrübeli seçilmesinin

en büyük nedeni bu noktada ortaya çıkmaktadır. AVM gibi toplu alanlarda tadilat ya da mağaza

dekorasyonu yapmamış bir firma kesinlikle iş çalışmasında bazı sıkıntılar yaşayacaktır.

Markanın Kimliğini Yansıtma

Bütün projelendirme ve uygulama Safalarında ilk dikkat edilecek konu markanın kurumsal kimliğinin

yansıtılması ve müşterilere güvenli alışveriş duygusunu kazandırmaya yönelik yapılması

gerekmektedir. Mağaza dekorasyonu hem içerideki müşterileri hem de dışarıdan bakıldığında güven

verici şekilde olmaktadır. Bu konuda en başarılı çalışmalar kurumsal kimlik eşliğinde yapılmaktadır.

Kurumsal kimlik üzerinden oluşturulan mağaza tasarımları müşterilerde markanın sadakat duygusunu

hissetmeleri sağlıklarında mağaza içinde bulunacakları süreninde artmasına etki etmektedir. Mağaza

içinde kalınan süre ne kadar çok olursa müşterinin alışveriş potansiyeli de aynı oranda artacaktır.

Mağaza dekorasyonu özgün ve başarılı bir şekilde yapılmış ise ürünlerinde kalitesini daha fazla ön

plana çıkaracaktır. Bu bağlamda kullanılacak ürün sergileme donatılarının başarılı bir şekilde seçilmesi

ve konumlandırılması gerekmektedir.

Mağaza Dekorasyonu İçin Neden Bizi Seçmelisiniz?

Yazımızda bahsettiğimiz gibi markanın kurumsal kimliği ve hitap edilecek müşteriye göre özel

tasarımlar tarafımızdan yapılmaktadır. Tasarım konusunda maliyetli tasarım en etkili tasarım

fikrinden ziyade planlı ve markaya hitap edecek şekilde oluşturulmuş tasarım doğru çalışma fikri ile

çalışmalar yapmaktayız. Birçok firmanın yaptığı gibi sadece vitrin mankeni kullanılarak yapılan

tasarımlar yerine müşterilerinize güven verecek tasarımlar üretiyoruz.

Bu alandaki deneyimlerimiz ve tecrübeli ekiplerimiz ile taahhüt ettiğimiz zaman ve maliyet içerisinde

bütün tadilat işlemlerini tamamlıyoruz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir